איציק  כוכב

איציק כוכב

ממונה על הגנת הסייבר ואבטחת מידע

שרותי בריאות כללית

הרצאות מפי איציק כוכב:

דוברים נוספים באירוע תרבות ארגונית מאובטחת

Open Accessibilty Menu