08:30

תרבות ארגונית מאובטחת

08:30

התכנסות, ארוחת בוקר, נטוורקינג

09:00

דברי פתיחה
אבי ויסמן

09:15

"חדר המלחמה הגלובלי של ניוטרון - מתודולוגיה לניהול קו ההגנה האחרון"
ניר  שפריר

10:00

הסודות שמאחורי... תרבות ארגונית מאובטחת בשירותי בריאות כללית
איציק  כוכב

10:30

הפסקה

10:45

Assess & Transform Your Security Maturity
אייל  חבר

11:15

Building an effective awareness program
יבגני ברויטמן
Open Accessibilty Menu